آیا امکان دسترسی به دیتابیس و محل میزبانی داده ها وجود دارد؟

از آنجائیکه سیستم وبسایت های دراپ شیپینگ به دلیل مدیریت اجناس و انبارداری و حسابداری دارای افزونه های مخصوص و فوق العاده محرمانه می باشند فلذا دسترسی هیچ فرد حقیقی و حقوقی به دیتابیس و محل میزبانی داده ها امکان پذیر نمی باشد و متخلفان مطابق به قوانین عدم رعایت حریم تجاری جمهوری اسلامی مجازات خواهند شد.