چند روز طول میکشه فروشگاه آماده بشه؟

مدت زمان ساخت سایت بسته به طرح انتخابی از زمان ثبت دامنه شما 7 تا 10 روز کاری زمان می برد.