سایت طراحی شده دقیقا مطابق با نمونه انتخابی شما طراحی و تحویل شده است و امکان هیچ تغییری در قالب و ساختار سایت توسط ما وجود ندارد و در صورت داشتن دانش طراحی سایت میتوانید با مسئولیت شخصی اقدام به تغییرات نمایید و پشتیبانی هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

به طور کلی فقط امکان جایگذاری عکس ها و تصاویر در سایتها و فیلم های اموزشی پیش بینی شده است و امکان هیچ تغییری در منوها و کادرهای سایت وجود ندارد.