پورسانت ها کی واریز می شود؟

تمامی مبالغ پورسانت های شما همکاران عزیز در 10 روز کاری اول هر ماه به شماره کارت بانکی که در هنگام ثبت اطلاعات وارد کرده اید واریز می شود.